Nyheder og artikler fra LMO Erhvervsrevision

Kom til FBI 2017 og mød os Tilmeld dig her og læs her programmet her   ...

26-10-2017

Ny vurderingslov - Hvad betyder den for ejere af erhvervsejendomme? Folketinget vedtog i foråret en ny vurderingslov, hvor formål er at skabe et nyt og forbedret system for vurdering af ejendomme i Danmark. De nye vurd ...

10-09-2017

Bliver din investering ramt med anpartsindgrebet? Underskud fra investeringer i f.eks. fællesejede solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme kan ikke længere udnyttes til at nedsætte skatten af anden ind ...

07-09-2017

Registrering af reelle ejere Har du et selskab, et interessentskab, partnerselskab eller kommanditselskab skal selskabets reelle ejere registreres senest den 1. december 2017. ​ ...

31-08-2017

Lempelse af strandbeskyttelsesreglerne Lovændring af naturbeskyttelsesloven giver flere muligheder for især friluftsliv og turisme langs de danske kyster. De danske kyster er beskyttet a ...

30-08-2017

Fokus på persondata 25. maj. 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Med udsigt til skærpede krav og risiko for højere bøder, bør du allerede nu begynde at sikr ...

26-08-2017

Lavere afgift ved generationsskifte til den nære familie I forsommeren blev den længe ventede nedsættelse af bo- og gaveafgiften vedtaget. Med vedtagelsen er bo- og gaveafgiften allerede nedsat fra 15 pct. t ...

23-08-2017

Bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder til den nære familie Bo- og gaveafgiften er på vej til at blive nedsat gradvist fra 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020. Dette er indholdet i et lovforlag i høring.  Frem mod ...

16-08-2017

Håndværkerfradraget bortfalder Håndværkerfradraget ser ud til at bortfalde med udgangen af 2017. Derfor vil det være på høje tid at bestille håndværkere, såfremt der er forhold s ...

09-08-2017

Få godtgjort elafgiften De fleste momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort størstedelen af elafgiften på den elektricitet, der forbruges i virksomheden. Der flere betin ...

18-07-2017

SKAT opdaterer bygnings- og boligregistret (BBR) BBR, det landsdækkende kommunale register med data om alle Danmarks bygninger, beliggenhed og anvendelse opdateres i øjeblikket af SKAT. Det er en for ...

09-06-2017

Aktionærlån - Opfølgning Selskabsloven er blevet ændret, således aktionærlån ikke længere er ulovlige, hvis de opfylder en række betingelser. Skatteretligt er aktionærlån dog ...

26-05-2017

Endelig en modernisering af reglerne om ægtefælles økonomiske forhold Med den nye lov er det formålet at modernisere reglerne, der i sin grundform er fra 1925, ved at skabe rimelige resultater for flertallet af ægtefælle ...

07-05-2017

Har du varmepumbe eller elvarme - Så tjek din BBR Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varmepumpe eller elvarme, er det vigtigt du tjekker din BBR ...

07-04-2017

Lønsumafgift - En kort introduktion Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger varer eller ydelser, skal du som udgangspunkt momsregistreres og betale moms af din omsætning. Sådan er ...

07-03-2017

Ny planlov skaber nye muligheder i sommerhusområderne Til maj forventes Folketinget at vedtage en ny planlov, som giver mulighed for at der kan udlægges op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærh ...

02-02-2017

Momsfritaget virksomhed - En kort introduktion Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger varer eller ydelser, skal du som udgangspunkt moms-registreres og betale moms af din omsætning. Sådan e ...

02-01-2017

Momsfradrag i holdingselskaber og lidt om salg af blyanter Et holdingselskab er normalt et anpartsselskab eller aktieselskab, der har det primære formål, at det ejer aktier eller anparter i datterselskaber. Ho ...

02-12-2016

Earn Out som et alternativ til sælgerpantebrev - En lidt overset finanseringsmulighed Hvis sælger mener, at hans virksomhed vil give et stort afkast de kommende år, mens køber er lidt mere usikker, kan earn out være løsningen på at få ” ...

02-11-2016

Gå ikke glip af noget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af nyheder, eller relevante artikler med nyeste viden fra LMO Erhvervsrevision.

Navn:
E-mail:
Virksomhed:
I want to sign up:
Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies