Nyheder fra LMO Erhvervsrevision

22-06-2018

Gulpladebiler - skat og moms

Hvis du har en gulpladebil som du bruger både i din virksomhed og privat, er der nogle skatte- og momsmæssige forhold, du skal være opmærksom på. Regl...

Gulpladebiler - skat og moms

15-06-2018

Konkurrencer på nettet? - Så husk spilleafgiten

Spilleafgift – hvad er det? Spilleafgift er en afgift til staten, som udbydere af en lang række forskellige spil og konkurrencer i Danmark skal bet...

Konkurrencer på nettet? - Så husk spilleafgiten

09-05-2018

Biler på hvide plader - skat & moms

Hvis du har en personbil på hvide plader, som du bruger både i din virksomhed og privat, er der nogle skatte- og momsmæssige forhold, du skal være o...

Biler på hvide plader - skat & moms

30-04-2018

Nye lovforslag om skat mv.

Skatteministeren har fremsat en række nye lovforslag, der – hvis de vedtages – ændrer lovgivningen væsentligt. En række af disse præsenteres i det f...

Nye lovforslag om skat mv.

20-04-2018

Aflus fejl med det nye Moms- og skattetjek

Din virksomhed kan få et særligt Moms- og skattetjek med det mål at finde og få rettet op på ubeviste fejl inden indberetning til SKAT. Find f...

Aflus fejl med det nye Moms- og skattetjek

02-04-2018

Nye dagpenge- og efterlønsregler for selvstændige

1. oktober 2018 træder der nye regler om arbejdsløshedsdagpenge i kraft i forhold til selvstændige erhvervsdrivende. De nye regler har også betydnin...

Nye dagpenge- og efterlønsregler for selvstændige

01-03-2018

Ny ferielov

I fremtiden vil lønmodtagere optjene og afvikle deres ferie i samme år. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 Den nye ferielov ...

Ny ferielov

27-02-2018

Frister og afregningsperioder 1. kvartal 2018

Frister Moms Halvårsafregning: Afregningsperiode Sidste frist for indberetning og betaling ...

Frister og afregningsperioder 1. kvartal 2018

09-02-2018

Når den skattefrie rejsegodtgørelse bliver skattepligtig

En mængde afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretage...

Når den skattefrie rejsegodtgørelse bliver skattepligtig

31-01-2018

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale til arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandske medarbejdere. I marts måned afholder SKAT 3 a...

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

26-01-2018

Pas på personaledata

Når de nye EU-regler træder i kraft den 25. maj i år, kan det koste store bøder at overtræde reglerne. Men overholder man de nuværende regler, er de...

Pas på personaledata

05-01-2018

Kend din retstilling og de nye muligheder i Ægtefælleloven

Den 1. januar 2018 trådte den nye Ægtefællelov i kraft. Det betød nye regler om blandt andet særeje, gaveægtepagt og deling af formue eller gæld. ...

Kend din retstilling og de nye muligheder i Ægtefælleloven

14-12-2017

Frister og afregningsperioder

Moms   Afregningsperiode Sidste frist for indberetning og betaling Halvårsafregn...

Frister og afregningsperioder

06-12-2017

Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte

Landsskatteretten har godkendt, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår kan bruges i virksomhedsordningen for sælger. Anfordringsgældsbreve kan tvært...

Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte

01-12-2017

Kommer posten nogensinde frem?

Engang vidste man, at posten altid kom frem. Det er ændret i løbet af de seneste år, hvor det offentlige er gået over til digital post, e-Boks, og d...

Kommer posten nogensinde frem?
Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies