Nyheder fra LMO Erhvervsrevision

14-09-2018

Ny app til bestilling af dagsbeviser

Dagsbeviser skal bestilles for at en gulpladebil kan benyttes til privat kørsel. Skattestyrelsen har lanceret en app, som kan benyttes til køb af dags...

Ny app til bestilling af dagsbeviser

03-09-2018

Datatilsynet skærper praksis for private virksomheder ift. krypteret e-mail

Den 25. maj. 2018 trådte den nye persondataforordning GDPR i kraft. Med persondataforordningen blev der bl.a. indført skærpede krav og højere bøder. F...

Datatilsynet skærper praksis for private virksomheder ift. krypteret e-mail

13-07-2018

Frister

Moms Halvårsafregning: Afregningsperiode Sidste frist for indberetning og betaling 1. januar –...

Frister

06-07-2018

Højere fradrag og mere til børnene

Folketinget har nu vedtaget, at der gives et højere fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter, og du kan indbetale 36.000 kr. mere på børneopsparinge...

Højere fradrag og mere til børnene

29-06-2018

Beskyttelse af privatadresser i CVR

En ændring af CVR-loven giver personer, der står registeret i CVR-registret, mulighed for fremover at få adressebeskyttelse. Baggrund for lovændrin...

Beskyttelse af privatadresser i CVR

22-06-2018

Gulpladebiler - skat og moms

Hvis du har en gulpladebil som du bruger både i din virksomhed og privat, er der nogle skatte- og momsmæssige forhold, du skal være opmærksom på. Regl...

Gulpladebiler - skat og moms

15-06-2018

Konkurrencer på nettet? - Så husk spilleafgiten

Spilleafgift – hvad er det? Spilleafgift er en afgift til staten, som udbydere af en lang række forskellige spil og konkurrencer i Danmark skal bet...

Konkurrencer på nettet? - Så husk spilleafgiten

09-05-2018

Biler på hvide plader - skat & moms

Hvis du har en personbil på hvide plader, som du bruger både i din virksomhed og privat, er der nogle skatte- og momsmæssige forhold, du skal være o...

Biler på hvide plader - skat & moms

30-04-2018

Nye lovforslag om skat mv.

Skatteministeren har fremsat en række nye lovforslag, der – hvis de vedtages – ændrer lovgivningen væsentligt. En række af disse præsenteres i det f...

Nye lovforslag om skat mv.

20-04-2018

Aflus fejl med det nye Moms- og skattetjek

Din virksomhed kan få et særligt Moms- og skattetjek med det mål at finde og få rettet op på ubeviste fejl inden indberetning til SKAT. Find f...

Aflus fejl med det nye Moms- og skattetjek

02-04-2018

Nye dagpenge- og efterlønsregler for selvstændige

1. oktober 2018 træder der nye regler om arbejdsløshedsdagpenge i kraft i forhold til selvstændige erhvervsdrivende. De nye regler har også betydnin...

Nye dagpenge- og efterlønsregler for selvstændige

01-03-2018

Ny ferielov

I fremtiden vil lønmodtagere optjene og afvikle deres ferie i samme år. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 Den nye ferielov ...

Ny ferielov

27-02-2018

Frister og afregningsperioder 1. kvartal 2018

Frister Moms Halvårsafregning: Afregningsperiode Sidste frist for indberetning og betaling ...

Frister og afregningsperioder 1. kvartal 2018

09-02-2018

Når den skattefrie rejsegodtgørelse bliver skattepligtig

En mængde afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretage...

Når den skattefrie rejsegodtgørelse bliver skattepligtig

31-01-2018

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale til arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandske medarbejdere. I marts måned afholder SKAT 3 a...

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft
Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies