Beskyttelse af privatadresser i CVR

Beskyttelse af privatadresser i CVR

29-06-2018

En ændring af CVR-loven giver personer, der står registeret i CVR-registret, mulighed for fremover at få adressebeskyttelse.

Baggrund for lovændringen

Det primære formål med lovændringen er at skabe bedre balance mellem på den ene side hensynet til offentlighed om personer, der er registreret i CVR, og på den anden side hensynet til disse personers mulighed for at undgå offentliggørelse af deres privatadresse.

Hvornår er man beskyttet?

Hvis en person, der har pligt til at være registreret i CVR, har registeret navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, vil adressen ikke blive offentliggjort i CVR.

Enhver har efter CPR-loven ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få navne- og adressebeskyttelse, således at vedkommendes navn og adresse i CPR ikke må videregives til private.

Fortsat pligt til at registrere oplysninger

Det er vigtigt at understrege, at ændringen af CVR-loven ikke ændrer på pligten til at lade sig registrere i CVR. Reglerne om registrering af adresser hos Erhvervsstyrelsen er ikke ændret, og der er således fortsat pligt til at registrere navn og adresse på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, kapitalejere og reelle ejere.

Opdatering i tre år

Udover muligheden for at opnå adressebeskyttelse indebærer lovændringen også, at personoplysninger fremover kun bliver opdateret og offentliggjort i tre år efter, at en persons tilknytning til en virksomhed i CVR er ophørt. Personoplysninger for stiftere af virksomheder opdateres dog ikke.

Hvornår træder de nye regler i kraft

Ifølge Erhvervsministeriets hjemmeside forventes de nye regler at træde i kraft den 1. juli 2018.

Gå ikke glip af noget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af nyheder, eller relevante artikler med nyeste viden fra LMO Erhvervsrevision.

Navn:
E-mail:
Virksomhed:
I want to sign up:
Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies